Kraków

Nasza firma posiada oddziały i biura handlowe na terenie całej Polski.

Dane oddziału

INSELL Region Małopolska

ul. Bociana 22A

31-231 Kraków

T: +48 12 614 52 34

F: +48 12 614 52 35

M: malopolska@insell.pl

Zbigniew Kowalkowski

Dyrektor Regionu Małopolska

T: +48 510 991 420

M: z.kowalkowski@insell.pl

Andrzej Węgiel

Z-ca Dyrektora Regionu Małopolska

T: +48 723 970 516

M: a.wegiel@insell.pl

Filip Kwiatkowski

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 551

M: f.kwiatkowski@insell.pl

Krzysztof Fąfara

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 036

M: k.fafara@insell.pl

INS-El Kraków

Sprawdź adresy i dane kontaktowe pozostałych oddziałów: