Katowice

Nasza firma posiada oddziały i biura handlowe na terenie całej Polski.

Dane oddziału

INSELL Oddział Śląsk

ul. Pukowca 19

40-847 Katowice

T: +48 32 720 29 72

K: +48 723 970 536

M: slask@insell.pl

Aleksander Smalcerz

Dyrektor Regionu Śląsk

T: +48 723 970 534

M: a.smalcerz@insell.pl

Krzysztof Kowalski

Z-ca Dyrektora Regionu Śląsk

T: +48 723 970 510

M: k.kowalski@insell.pl

Marcin Łydzbiński

Doradca Techniczno Handlowy

T: +48 723 970 539

M: m.lydzbinski@insell.pl

Wojciech Dydyk

Project Manager PV

T: +48 723 970 077

M: w.dydyk@insell.pl

Sprawdź adresy i dane kontaktowe pozostałych oddziałów: