Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
 

Administratorem Danych Osobowych jest:
INSELL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Brzezińska 4, (92-103 Łódź).
 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
dpo@insell.pl
 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. zawarcia i wykonywania zamówienia – na podstawie art. 6.1(b) RODO,
 2. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających 
z prawa podatkowego – na podstawie art. 6(c) RODO.

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na:
przekazywaniu informacji marketingowych – na podstawie art. 6.1(f) RODO.
 

Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. Poczta Polska
 2. przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie
 3. Towarzystwa ubezpieczeniowe
 4. w przypadku zamówień z poza UE, dane osobowe będą przetwarzane przez przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie zapewniające realizację zamówienia 
w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia.
 5. w przypadku opóźnień w płatnościach – firmy windykacyjne
 6. podmioty weryfikujące zdolność płatniczą Klienta.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi
W przypadku złożenia zamówienia, dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, 
w którym wystawiona była ostatnia faktura.
 

Podanie Państwa danych osobowych jest
Dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. W przypadku wystawienia faktury dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.
 

Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje:

 1. brak możliwości wykonania zamówienia,
 2. brak możliwości wystawienia faktury.

 

Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego mającego siedzibę w Warszawie przy ulicy Stawki 2.
 

Administrator Danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji, w tym nie będą Państwo profilowani.
 

*RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
 

Polityka plików cookies:

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na portalach internetowych:

Administrator informuje, że w zakresie swojej aktywności na Portalach Społecznościowych jest wspólnie z właścicielem Portalu współadministratorem Państwa danych. Oznacza to, że ma jedynie dostęp do informacji i danych osobowych, które Portal Społecznościowy zgodnie z własnym regulaminem może udostępnić Administratorowi. W szczególności Administrator może zidentyfikować członków stworzonych przez siebie grup dyskusyjnych i podstron zarządzanych przez Administratora. Za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych może prowadzić korespondencję z osobami należącymi do tego grona. Administrator ma również dostęp do narzędzi analitycznych, które zbierają wiele pośrednich informacji dla potrzeb prezentowania danych statystycznych, a w szczególnych przypadkach takie dane statystyczne mogą pozwolić na identyfikacje pośrednią osoby lub wąskiego kręgu osób, które odwiedzają profil, stronę marki, stronę wydarzenia albo zewnętrzną stronę internetową zarządzaną przez Administratora. Administrator informuje, że pozyskane za pośrednictwem Portali Społecznościowych dane osobowe przetwarza zgodnie z regulaminem tych portali oraz zgodnie z wymogami RODO opisanymi we własnej polityce prywatności. Jednocześnie Administrator informuje, że nie ma żadnego wpływu na Portal Społecznościowy, a w szczególności na to jakie ten Portal stosuje środki bezpieczeństwa i gdzie przetwarza zebrane dane osobowe oraz ewentualnie komu Portal te dane przekazuje. W związku z tym Administrator zachęca aby dokładnie zapoznać się z Polityką prywatności oraz innymi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Portalu Społecznościowego.

 

Administrator współpracuje z następującymi portalami:
Linkedin.com – portal odpowiednie dokumenty udostępnia tu:
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?trk=registration-frontend_join-form-user-agreement
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=registration-frontend_join-form-privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=registration-frontend_join-form-cookie-policy
Google.pl – portal odpowiednie dokumenty udostępnia tu:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&fg=1
Facebook – portal odpowiednie dokumenty udostępnia tu:
https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav