Projekty unijne

Stale się rozwijamy korzystając m.in z dofinansowań z projektów unijnych

1. Projekt Unijny – umowa nr UDA-RPLD.04.03.00-00-032/09-00 z dnia 12.11.2009

Projekt unijny

W ramach projektu przedstawiamy następujące informacje:

 

 

 

2. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa nr 157/OA/P/2018

W ramach projektu przedstawiamy następujące informacje:

 

 

 

3. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa nr U20031/18157

W ramach projektu przedstawiamy następujące informacje:

 

 

 

4. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa nr 82/OA/P/2021

W ramach projektu przedstawiamy następujące informacje:

 

 

 

5. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Umowa nr U24007/21082

W ramach projektu przedstawiamy następujące informacje: