Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022 przez Insell

Stosujemy najwyższe standardy w realizacji wizji podatkowej zapewniając prawidłową i terminową realizację obowiązków nałożonych przepisami prawa.

W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.) poniżej przedstawiamy informację o realizowanej strategii podatkowej przez INS-EL Spółka z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Łodzi za rok podatkowy 2022.

Zobacz dokumenty: